Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IZP.2411.116.2024.MM IZP.2411.116.2024.MM Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i niedoręczonych zwrotów listów oraz paczek dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach IZP.2411.116.2024.MM

Deadlines:
Published : 16-05-2024 14:17:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.9 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
02. SWZ.docx docx 111.92 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 47.84 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
04. Załącznik nr 1a do SWZ - Formularz cenowy.docx docx 22.17 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
05. Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczeń - Wykonawca.docx docx 43.59 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
06. Załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie dot. wykluczeń Podmiotu trzeciego.docx docx 48.22 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
07. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. warunków udziału.docx docx 46.74 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
08. Załącznik nr 3a do SWZ - Oświadczenie Podmiotu trzeciego dot. warunków udziału.docx docx 46.11 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
09. Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie Podmiotu trzeciego.docx docx 46.41 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
10. Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4.docx docx 27.31 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
11. Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.4 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
12. Załącznik nr 7 do SWZ - umowa projekt.docx docx 38.46 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
13. Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 26.12 2024-05-16 14:17:00 Proceeding
14. Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 260.33 2024-05-21 14:00:59 Public message
15. Aktualny Załącznik nr 7 do SWZ - umowa projekt.docx docx 38.95 2024-05-21 14:00:59 Public message
16. Zmiana SWZ-zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 220.03 2024-05-22 11:09:47 Public message
17. Aktualny Załącznik nr 7 do SWZ - umowa projekt.docx docx 39.08 2024-05-22 11:09:47 Public message
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.87 2024-05-22 11:09:47 Public message
19. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.docx docx 33.76 2024-05-27 08:07:22 Public message
20. Zbiorcze zestawienie ofert.docx docx 14.61 2024-05-27 09:37:41 Public message
21. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf pdf 174.55 2024-06-11 09:49:55 Public message
22. Streszczenie oceny i punktacja złożonych ofert.pdf pdf 117.39 2024-06-11 09:49:55 Public message

Announcements

2024-06-11 09:49 Maja Motyka 21. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
22. Streszczenie oceny i punktacja złożonych ofert.

21. ZAWIADOMIENIE O [...].pdf

22. Streszczenie oce [...].pdf

2024-05-27 09:37 Maja Motyka 20. Zbiorcze zestawienie ofert.

20. Zbiorcze zestawi [...].docx

2024-05-27 08:07 Maja Motyka 19. Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

19. Informacja o kwo [...].docx

2024-05-22 11:09 Maja Motyka 16. Zmiana SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
17. Aktualny Załącznik nr 7 do SWZ - umowa projekt.
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

16. Zmiana SWZ-zmian [...].pdf

17. Aktualny Załączn [...].docx

18. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2024-05-21 14:00 Maja Motyka 14. Pytania i odpowiedzi.
15. Aktualny Załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.

14. Pytania i odpowi [...].pdf

15. Aktualny Załączn [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305