Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie usługi DDD dla Zakładu Karnego w Krzywańcu

Deadlines:
Published : 13-05-2024 12:54:00
Placing offers : 25-05-2024 08:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 068 322 94 11

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Rodo dla osób do kontaktu zał. nr 2.docx docx 12.31 2024-05-13 12:54:00 Proceeding
Rodo dla osób uprawnionych do zawarcia umowy zał. nr 1.docx docx 12.41 2024-05-13 12:54:00 Proceeding
Umowa- DDD. - 2024r.- nowa umowa- wzór.doc doc 55.5 2024-05-13 12:54:00 Proceeding

Announcements

2024-05-27 08:12 Wojciech Ćwirlej Zakład Karny w Krzywańcu informuję, że do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta złożona przez: Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Marcin Kostyra, 65-374 Zielona Góra, ul. Zielna 13, za kwotę: 1 597.77 PLN brutto/msc.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Miesięczne wynagrodzenie Wykonania usługi DDD zgodnie z umową 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od 17.06.2024r. do dnia 31.05.2025r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wzór umowy - Akceptacja wzoru Umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Certyfikat uczestnictwa w kursie podstawowym z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji - Proszę potwierdzić wpisując "Posiadam". Proszę dołączyć odpowiedni dokument. Attachment required (0)
7 Oświadczenie wykonawcy wynikające z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 331