Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Rewitalizacja Cerkwi pw Wszystkich Świętych w Bobolicach

Natalia Prokopowicz-Trznadel
Gmina Bobolice Department: Urząd Gminy
Deadlines:
Published : 25-04-2024 13:37:00
Placing offers : 26-05-2024 13:40:00
Offers opening : 26-05-2024 13:45:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

  • zgodnie z warunkami dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Bobolice jedynie udostępnia na swojej platformie zakupowej postępowanie. Zamawiającym jest Cerkiew pw Wszystkich Świętych w Bobolicach.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Decyzja Konserwator.pdf pdf 5706.4 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
Program Prac Bobolice 1.pdf pdf 35147.43 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
Program Prac Bobolice 2.pdf pdf 42223.12 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
Przedmiar malowidła.pdf pdf 266.43 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
Przedmiar zabudowa i ikonostas. .pdf pdf 1708.56 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
szkic ikonostas Bobolice .pdf pdf 1549.26 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
Wzór umowy.doc doc 91 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do formularza ofertowego OPZ.doc doc 380 2024-04-25 13:37:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do formularza ofertowego Kosztorys.docx docx 23.12 2024-04-25 13:37:00 Criterion
FORMULARZ OFERTY.doc doc 70.5 2024-04-25 13:37:00 Criterion

Announcements

2024-05-28 10:12 Natalia Prokopowicz-Trznadel Informujemy, iż prawidłowa nazwa zadania brzmi ,,Rewitalizacja cerkwi pw. Wszystkich Świętych w Bobolicach -
etap V".

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie całości przedmiotu zadania Cena za wykonanie przedmiotu umowy w całości zadania Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. 1 building work - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 2 do fo [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 30.09.2024 r. Termin zakończenia przedmiotu umowy oznacza datę bezusterkowego protokólarnego ich przejęcie przez Zamawiającego. Dokładny termin realizacji zadania do ustalenia z Zamawiającym. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Formularz ofertowy - Zamawiający wymaga wypełnienia i podpisania formularza ofertowego. Attachment required

FORMULARZ OFERTY.doc

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 747