Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIR.271.2.1.2024 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży na potrzeby Mediateki

Jarosław Sulkowski
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 21-05-2024 14:04:00
Placing offers : 05-06-2024 10:00:00
Offers opening : 05-06-2024 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.54 2024-05-21 14:04:00 Proceeding
SWZ WIR.271.2.1.2024.pdf pdf 1194.57 2024-05-21 14:04:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Oświadcz-grupa kapit..docx docx 19.76 2024-05-21 14:04:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Wykaz usług.doc doc 46 2024-05-21 14:04:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Wzór umowy.pdf pdf 565.85 2024-05-21 14:04:00 Proceeding
Zał. nr 8 Opis przedmiotu.pdf pdf 1048.86 2024-05-21 14:04:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 36.66 2024-05-21 14:27:36 Proceeding
Zał. nr 2 - Oświad. Wykon..docx docx 20.4 2024-05-21 14:27:36 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświad. podm..docx docx 21.69 2024-05-21 14:27:36 Proceeding
Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50.5 2024-05-21 14:28:59 Proceeding
informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 267.55 2024-05-23 14:43:15 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 27.55 2024-05-23 14:43:15 Public message

Announcements

2024-05-23 14:53 Jarosław Sulkowski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Zamawiający Miasto Łomża rejestrując na platformie e-Zamówienia postępowanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wraz z rozbudową budynku położonego przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży na potrzeby Mediateki" błędnie wskazał jako miejsce prowadzenia postępowania platformę e-Zamówienia. Jednocześnie tworząc ogłoszenie o zamówieniu na platformie e-Zamówienia automatycznie jako adres strony internetowej prowadzonego postępowania został uzupełniony adres: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-822e7739-1681-11ef-a7f7-6221b72ad4fc. Tymczasem zgodnie z dokumentami zamówienia postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, a adres strony internetowej prowadzonego postępowania to: https://platformazakupowa.pl/transakcja/930471..
W momencie kiedy Zamawiający zauważył błąd próbował go skorygować, jednak w momencie kiedy ogłoszenie o zamówieniu zostało już opublikowane powyższe działanie z poziomu użytkowania okazało się niemożliwe. Zamawiający podjął więc kolejne działania zwracając się z prośbą o pomoc do wsparcia technicznego Platformy e-Zamówienia o zmianę zapisów w powyższym zakresie. W odpowiedzi uzyskał informację, iż po wszczęciu postępowania prowadzonego na Platformie e-Zamówienia nie ma możliwości na zmianę miejsca jego prowadzenia. Tym samym treść ogłoszenia o zamówieniu jest niezgodna z dokumentami zamówienia i z przyczyn technicznych nie może być ono zmienione
Powyższa wada postępowania wprowadza w błąd Wykonawców chcących zapoznać się z dokumentacją postępowania i nie jest możliwa do usunięcia.
Z uwagi na powyższe tj. niemożność usunięcia wady powstałej w toku rejestracji postępowania Zamawiający unieważnia ww. postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.
Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, który stanowi, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2024-05-23 14:43 Jarosław Sulkowski W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu niniejszego postępowania.

informacja o unieważ [...].pdf

informacja o unieważ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 439