Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/Kw.2232.7.2024 REMONT SZATNI I POMIESZCZEŃ NATRYSKÓW DLA FUNKCJONARIUSZY W BUDYNKU BRAMY GŁÓWNEJ W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU

Anna Kaciuba
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Department: Zakład Karny w Kamińsku
Deadlines:
Published : 10-05-2024 10:41:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Przedmiar robót.pdf pdf 373.8 2024-05-10 10:41:00 Proceeding
SWZ -sig.pdf pdf 1317.34 2024-05-10 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz oferty cenowej Wykonawcy.doc doc 71.5 2024-05-10 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie.doc doc 43.5 2024-05-10 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie.docx docx 15.13 2024-05-10 10:41:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 242.59 2024-05-10 11:04:11 Proceeding
4- INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT 1-sig.pdf pdf 874.07 2024-05-27 13:48:43 Public message
6 -wybór oferty - Www-sig.pdf pdf 877.31 2024-05-29 11:09:27 Public message

Announcements

2024-05-29 11:09 Anna Kaciuba W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty

6 -wybór oferty - Ww [...].pdf

2024-05-27 13:48 Anna Kaciuba W ZAŁĄCZENIU INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

4- INFORMACJE Z OTWA [...].pdf

2024-05-27 08:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2023 r., poz. 1605), zwanej dalej ustawą Zakład Karny w Kamińsku jako zamawiający przekazuje informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto) łącznie 220 521,31 złotych.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 630