Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/24 Dostawa zmywarko-wyparzarki dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Deadlines:
Published : 24-05-2024 11:54:00
Placing offers : 29-05-2024 10:00:00
Offers opening : 29-05-2024 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 261 47 28 12, 603 033 173

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz ofertowy.odt odt 40 2024-05-24 11:54:00 Proceeding
zał. nr 2 - OPZ.pdf pdf 61.44 2024-05-24 11:54:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 184.87 2024-05-24 14:05:52 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 184.87 2024-05-24 14:06:29 Public message

Announcements

2024-05-24 14:06 Dział Logistyki Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2024-05-24 14:05 Dział Logistyki Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa zmywarko-wyparzarki Zgodnie z załącznikami 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 60 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 14 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Formularz oferty - OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM / PODPISEM ZAUFANYM / CYFROWYM PODPISEM Attachment required (0)
6 Pełnomocnictwo - W przypadku, gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu (0)
(0)

The number of page views: 327