Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dystynkcje policyjne - pagony i otoki

Magdalena Jurga-Zaczyk
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 24-05-2024 11:16:00
Placing offers : 28-05-2024 09:00:00
Offers opening : 28-05-2024 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

1.Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.

2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.

4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

5.Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.

6.Płatność - przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury vat 

7.Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania wszelkiej wymaganej dokumentacji wskazanej w załącznikach.

9. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnego asortymentu.

10. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany produkt jest fabrycznie nowy oraz wolny od wad.

11. Po złożeniu oferty na platformie zakupowej Wykonawca prześle  darmową próbkę pagonu i otoku celem oceny jakościowej produktu na adres: Wydział Zaopatrzenia KWP w Poznaniu KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
RODO do umowy ponizej 130 000 zl 15.03. (1) (2).docx docx 23.84 2024-05-24 11:16:00 Proceeding
oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia 22.04.2022 (3) (1).docx docx 12.23 2024-05-24 11:16:00 Proceeding
Umowa - pagony i otoki 2024.pdf pdf 4460.48 2024-05-24 11:16:00 Proceeding

Announcements

2024-05-24 11:53 Magdalena Jurga-Zaczyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Błędny opis przedmiotu zamówienia

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pagony- dystynkcje policyjne Dystynkcje policyjne Pagony - surowcem do produkcji pochewek jest tkanina gabardyna kolor granatowy, skład surowcowy 45 % wełny,55% elany, gramatura 480 g/ mb. Oznaczenie stopnia wykonane metodą haftu komputerowego nicią srebrną-metalizowaną Pagon powinien zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.05.2009r. w sprawie umundurowania policjantów(Dz.U.2009 poz.738 z późn.zm.). 2968 par 2968 pair - (0)
2 Otoki- dystynkcje policyjne Dystynkcje policyjne Otok na czapkę wykonany z taśmy poliamidowej lub poliestrowej o wymiarach 4 cm x 68 cm , Kolor niebieski Dystynkcja wykonana metodą haftu komputerowego nicią srebrną-metalizowaną Otok powinien zostać zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.05.2009r. w sprawie umundurowania policjantów(Dz.U.2009 poz.738 z późn.zm.). 2247 szt-(stary wzór) 2247 pc. - (0)
3 Otoki- dystynkcje policyjne Dystynkcje policyjne Otok na czapkę gabardynową w kolorze granatowym, z galonami, wykonany z sukna z oznaczeniem stopnia, Dystynkcja wykonana metodą haftu komputerowego nicią srebrną-metalizowaną Otok musi zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.05.2009r. w sprawie umundurowania policjantów(Dz.U.2009 poz.738 z późn.zm.). 336 szt-(nowy wzór) 336 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ..21. dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Jakość wykonania 20% Po złożeniu oferty na platformie zakupowej Wykonawca prześle darmową próbkę pagonu i otoku celem oceny jakościowej produktu na adres: Wydział Zaopatrzenia KWP w Poznaniu KWP w Poznaniu, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań (0)
(0)

The number of page views: 94