Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: P-59/VI/24 „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy”

Katarzyna Wrona
Gmina Miasto Świdnica
Deadlines:
Published : 23-05-2024 10:07:00
Placing offers : 07-06-2024 09:00:00
Offers opening : 07-06-2024 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja techniczna.docx docx 12.31 2024-05-23 10:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.86 2024-05-23 10:07:00 Proceeding
SWZ_z negocjacjami BM 17.05.2024.docx docx 170.55 2024-05-23 10:07:00 Proceeding
zał 7 wzór umowy po modyfikacji.doc doc 363.5 2024-05-23 10:07:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania _P-59-VI-24-wersja dostępna.doc doc 365.5 2024-05-23 13:19:59 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania P-59-VI-24.pdf pdf 92.05 2024-05-23 13:19:59 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 64.5 2024-05-23 13:32:27 Public message

Announcements

2024-05-23 13:32 Izabela Fecko Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr P-59/VI/24 pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy” - prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) - dalej p.z.p., zostało unieważnione na podstawie art. 256 p.z.p. tj. „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”.
Uzasadnienie
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie nr P-59/VI/24 pn. „Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy”, z powodu wystąpienia nowych okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie przedmiotowego postępowania jest bezcelowe.
2024-05-23 13:32 Izabela Fecko Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2024-05-23 13:19 Izabela Fecko Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Unieważnienie postęp [...].doc

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 561