Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa alkomatu Drager 9510IR

Deadlines:
Published : 22-05-2024 13:01:00
Placing offers : 27-05-2024 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do złożenia ofert.

W załącznikach znajduje się:

  1. Dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia i umowa.
  2. Regulamin obowiązujący wykonawców uczestniczących w postępowaniach o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych prowadzonych przez  KWP w Bydgoszczy,
  3. Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych.
Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.
Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z powyższymi dokumentami oraz akceptacją ich treści.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, kiedy oferta Wykonawcy przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia  oraz jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy.

"Warunkiem złożenia oferty jest dołączenie do niej załączonego-wypełnionego oświadczenia Wykonawcy". W przypadku braku oświadczenia oferta zostanie odrzucona. Zamawiający nie dopuszcza zamienników.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 47 751 1589

- termin dostawy - 14 dni  roboczych od dnia wysłania zamówienia przez Zamawiającego.

- adres dostawy: magazyn techniki policyjnej Wydziału Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy , ul. Iławska 1 85-720 Bydgoszcz

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02 bądź na e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
KLAUZULA INFORMACYJNA dot. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.doc doc 38 2024-05-22 13:01:00 Proceeding
REGULAMIN DLA WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIACH O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH KWP W BYDGOSZCZY.docx docx 14.13 2024-05-22 13:01:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy.DOCX DOCX 19.53 2024-05-22 13:01:00 Subject of the order
zapytanie na platformie Drager 9510 2 szt..docx docx 15.81 2024-05-22 13:01:00 Subject of the order

Announcements

2024-05-22 13:42 Wiesław Ostaniewicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postepowanie anulowane z powodu podania błędnej ilości

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa alkomatu Drager 9510IR według załącznika

Oświadczenie Wykonaw [...].DOCX

zapytanie na platfor [...].docx

22 pc. INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 75