Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: LI.VII. 2380.126.2024.MI Wykonanie dokumentacji technicznej

Łukasz Warciarek
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Published : 22-05-2024 13:00:00
Placing offers : 24-05-2024 15:15:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Przedmiotem postępowania jest wykonanie dokumentacji technicznej - Projekt techniczny na instalacje antenową oraz projekt elektryczny do urządzeń radiokomunikacyjnych na potrzeby Policji w lokalizacji OZC OSTRÓW KOMIN 65m

Na podstawie Opinii Technicznej, którą posiada Zamawiający należy wykonać Projekt Techniczny instalacji antenowych wraz z posadowieniem szafy zewnętrznej oraz należy  wykonać projekt elektryczny dla obecnej i nowej instalacji elektrycznej. Instalacja elektryczna doprowadzona jest obecnie do szafy zewnętrznej zainstalowanej na kominie z rozdzielni elektrycznej znajdującej się na obiekcie. Z obecnie istniejącej szafy doprowadzić zasilanie do nowoprojektowanej szafy. Nowoprojektowana klimatyzowana szafa zewnętrzna wyposażona ma być w stację bazową wraz z siłownia 48V. Należy sprawdzić czy obecnie ułożona instalacje jest wstanie zasilić obie szafy. Przy obu szafach należy zaprojektować podliczniki z możliwością zdalnego odczytu.  Projekt elektryczny musi być zgodny z projektem instalacji antenowej. Projekt musi zawierać szczegółowy wykaz materiałów wraz z wyceną. 

Opinia techniczna do wglądu i do uzgodnień będzie przekazana przez Projektanta - wykonawcę OT po pozytywnym rozstrzygnięciu ogłoszenia. Projekt techniczny należy uzgodnić z wykonawcą OT. Dane techniczne szafy zewnętrznej zostaną przekazane po wybraniu Wykonawcy.Warunki postępowania:


1. Integralną częścią postępowania jest opis przedmiot zamówienia.

2. Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.

3. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

4. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.

5. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

6. Płatność - przelew z terminem płatności do 30 dni.

7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający nie dokona jego odbioru.

8. Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9. Termin wykonania usługi  - 7 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji technicznej - 1 set Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew z terminem płatności do 30 dni. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Uprawnienia konstrukcyjne bez ograniczeń wraz z aktualnym wpisem do izby - Proszę potwierdzić przesyłając scan uprawnień (0)
5 Doświadczenie - Proszę potwierdzić doświadczenie dla projektowania instalacji antenowych na analogicznych obiektach. (0)
6 Termin wykonania - 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia - proszę potwierdzić (0)
7 Uprawnienia do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - Proszę potwierdzić przesyłając scan uprawnień (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 121