Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2233.11.2024 Dostawy jaj do Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Popowie Parcele

Deadlines:
Published : 21-05-2024 06:58:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
3.OPZ jaja II KW 2024r..docx docx 14.77 2024-05-21 06:58:00 Proceeding
4.Umowa jaja IIkw 2024.docx docx 20.45 2024-05-21 06:58:00 Proceeding
Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji rosji na ukrainę.docx docx 13.84 2024-05-21 06:58:00 Proceeding
RODO.doc doc 64 2024-05-21 06:58:00 Proceeding

Announcements

2024-05-28 13:11 Paulina Zając Niniejszym Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą (najniższą) ofertę złożyła firma RYD-JAJ RYDEL PIOTR, 05-230 Kobyłka, Ejtnera 15, Piotr Rydel na kwotę 31 500,00 zł brutto.
2024-05-28 13:08 Paulina Zając Zamawiający informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2024 Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie z dnia 13.02.2024r. w sprawie udzielania zamówień publicznych w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie zwiększył kwotę na realizację zamówienia o 3 150,00 zł gross co daje łączna kwotę 31 500,00 zł brutto.
2024-05-27 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza się przeznaczyć kwotę 28 350 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Jaja kurze konsumpcyjne jaja kurze konsumpcyjne czyste, świeże, klasa M, pakowane w wytłaczanki 30 szt. z każdorazowo dostarczonym certyfikatem dezynfekcji jaj. 60000 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
3 Termin realizacji - Umowa na okres 6 miesięcy, nie wcześniej niż od 01.07.2024r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
5 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z późń. zmianami - Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" lub " Podlegam wykluczeniu". (0)
6 Wzór umowy - Wykonawca akceptuje warunki realizacji określone na projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". (0)
7 Klauzula RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 199