Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOPS.26.19.2024 Usługa organizacji wydarzeń kulturalnych dla uczestników Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie i Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza”

Anna Pyra
Gmina Świlcza Department: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy
Deadlines:
Published : 17-05-2024 20:19:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 164.67 2024-05-17 20:19:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 542.33 2024-05-17 20:19:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 - Wzór oferty.docx docx 56.62 2024-05-17 20:19:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 60.95 2024-05-17 20:19:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.pdf pdf 768.53 2024-05-17 20:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4a - SOPZ_część 1.pdf pdf 537.63 2024-05-17 20:19:00 Proceeding
Załącznik nr 4b - SOPZ_część 2.pdf pdf 537.91 2024-05-17 20:19:00 Proceeding
GOPS.26.19.2024_Informacje o złożonych ofertach.pdf pdf 143.96 2024-05-27 08:35:07 Public message
GOPS.26.19.2024_informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_art. 253 ust. 2.pdf pdf 345.81 2024-05-29 15:54:20 Public message

Announcements

2024-05-29 15:54 Anna Pyra Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

GOPS.26.19.2024_info [...].pdf

2024-05-27 08:35 Anna Pyra Informacje o złożonych ofertach.

GOPS.26.19.2024_Info [...].pdf

2024-05-27 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia kwotę w łącznej wysokości 168 000,00 zł brutto: Część 1: Usługa organizacji wydarzeń kulturalnych dla uczestników Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie (36-071 Trzciana 193c) na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - 84 000,00 zł brutto; Część 2: Usługa organizacji wydarzeń kulturalnych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach (36-055 Bratkowice 400) na potrzeby realizacji projektu pt.: „Rozwój stacjonarnych usług opiekuńczych w Gminie Świlcza” - 84 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 317