Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RiPM.271.1.2024 Opracowanie strategii rozwoju Miasta Wałcz do 2035 roku.

Ludwika Wikieł
Gmina Miejska Wałcz
Deadlines:
Published : 17-05-2024 14:24:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.doc doc 99.5 2024-05-17 14:24:00 Proceeding

Announcements

2024-05-23 09:04 Ludwika Wikieł Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęło pytanie następującej treści:
pytanie nr 1:
W załącznikach do postępowania jest tylko "Opis przedmiotu zamówienia"
Czy to są jedyne załączniki

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia, że OPZ jest jedynym dokumentem, na podstawie którego należy przygotować ofertę w przedmiotowej sprawie.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie strategii rozwoju Miasta Wałcz do 20235 roku. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 miesięcy od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Warunki udziału w postępowaniu - Doświadczenie. Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał prawidłowo minimum 4 usługi polegające na opracowaniu strategii rozwoju dla miasta lub gminy i na wezwanie Zamawiającego przedstawi na to dowody. Należy potwierdzić wpisując: "Oświadczam". (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466