Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 66/ZP/2024, 20/2024/B Realizacja usług z zakresu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby/pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 419)

Deadlines:
Published : 17-05-2024 09:56:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 477013491  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zam_bad i pom czyn szk dla zdr w śr służ-prac.pdf pdf 2314.06 2024-05-17 09:56:00 Proceeding
zam_bad i pom czyn szk dla zdr w śr służ-prac.pdf pdf 2314.06 2024-05-17 09:56:00 Subject of the order
zam_bad i pom czyn szk dla zdr w śr służ-prac.pdf pdf 2314.06 2024-05-17 09:56:00 Criterion
raport wyboru ofert_bad czyn szk w sr sl-pr.pdf pdf 397.41 2024-06-07 14:09:14 Public message

Announcements

2024-06-07 14:09 Joanna Czajkowska-Skrucha Szanowni Państwo,
informuję, że w załączniku znajduje się Raport Wyboru Ofert do zapoznania.

raport wyboru ofert_ [...].pdf

2024-05-28 09:56 Joanna Czajkowska-Skrucha Szanowni Państwo,

Dla zachowania uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego traktowania wykonawców, wzywa się nw. Wykonawców do uzupełnienia dokumentacji do dnia 03.06.2024 do godz. 08.00:

1. SOWIX Sp. z o.o. w Łukowie:
• pełnomocnictwo dla Pani Agnieszki Izdebskiej do reprezentowania Wykonawcy we wszystkich czynnościach związanych z
zamówieniem, w tym do podpisania i złożenia w imieniu Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia oferty,
wniosków i oświadczeń, dokonywania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w związku z uczestnictwem w
postępowaniu na każdym ich etapie;

2. Zakład Badań Środowiskowych Andrzej Kropiwiec w Warszawie:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postepowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 20),
• skan certyfikatu akredytacji laboratorium badawczego,
• skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W przypadku niezłożenia ww. dokumentów w wyznaczonym terminie i godzinie, Zamawiający odrzuci ofertę jako
niekompletną.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Realizacja usług z zakresu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby/pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Realizacja usług z zakresu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby/pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 419)

zam_bad i pom czyn s [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

zam_bad i pom czyn s [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - zgodnie z umową (0)
3 Termin realizacji - zgodnie z umową (0)
4 Dodatkowe koszty - zgodnie z umową (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 276