Proceeding: ZP.271.9.2024.ŁP Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Konstantynów Łódzki - publikacja ogłoszenia

Deadlines:
Published : 15-05-2024 10:16:00
Placing offers: 25-05-2024 23:59:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Zamawiający zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) publikuje ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Konstantynów Łódzki.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 284926-2024-PL.pdf pdf 122.86 2024-05-15 10:16:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 301