Proceeding: NP.26.2.30.24.BT Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Błonie 4.0”, w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic – edycja IX, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - Zamówienie zwolnej ręki

Bartłomiej Tarczyński
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Deadlines:
Published : 13-05-2024 13:45:00
Placing offers: 27-05-2024 00:00:00
Procedure: PL - Zamówienie z wolnej ręki
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zamawiający informuje, że zamierza zlecić firmie Flora Sp. z o.o., Sp. k. ul. Isep 11, 31-588 Kraków

zamówienie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf pdf 68.28 2024-05-13 13:45:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

The number of page views: 406