Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/35/PN/2024 ZP/35/PN/2024 DOSTAWA PRODUKTU LECZNICZEGO - SIPONIMODUM

Deadlines:
Published : 13-05-2024 07:49:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.05.2024.pdf pdf 103.29 2024-05-13 07:49:00 Proceeding
2. ZP.35.PN.2024.doc doc 2519 2024-05-13 07:49:00 Proceeding
2. ZP.35.PN.2024.pdf pdf 928.86 2024-05-13 07:49:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 83.81 2024-05-13 07:49:00 Proceeding
Odpowiedzi nr 1 na zapytania w sprawie SWZ.pdf pdf 363.16 2024-05-20 12:56:43 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf pdf 299.95 2024-05-27 08:09:45 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 363.44 2024-05-27 13:00:48 Public message
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Strona.pdf pdf 288.43 2024-06-13 13:47:07 Public message

Announcements

2024-06-13 13:47 Katarzyna Dawid Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wybo [...].pdf

2024-05-27 13:00 Katarzyna Dawid Informacja z otwarcia ofert - zbiorcze zestawienie ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2024-05-27 08:09 Katarzyna Dawid Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2024-05-20 12:56 Katarzyna Dawid Odpowiedzi nr 1 na zapytania w sprawie SWZ

Odpowiedzi nr 1 na z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417