Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 109/24 „Remont i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 563 (ul. Wyzwolenia) do istniejącego odcinka jezdni dodatkowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 541.”– nr postępowania 109/24

Deadlines:
Published : 08-05-2024 18:38:00
Placing offers : 27-05-2024 08:00:00
Offers opening : 27-05-2024 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja przetargowa.rar rar 75847.28 2024-05-08 18:55:10 Proceeding
edytowalny druk ofertowy 109 24.docx docx 103.28 2024-05-08 18:55:10 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 109 24.pdf pdf 160.98 2024-05-08 18:55:10 Proceeding
ogólne warunki do umowy.docx docx 111.43 2024-05-08 18:55:10 Proceeding
swz 109 24.pdf pdf 3540.53 2024-05-08 18:55:11 Proceeding
swz 109 24-zatwierdzona.rtf rtf 3972.73 2024-05-08 18:55:11 Proceeding
pytanie i opowiedź wraz ze zmianą terminu składnia i otwarcia ofert.pdf pdf 107.79 2024-05-22 09:41:10 Public message
zmiana ogłoszenia 109 24.pdf pdf 38.59 2024-05-22 09:41:10 Public message
2022-16_dw541_geotechnika.pdf pdf 1968.88 2024-05-22 09:41:10 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 56.58 2024-06-05 11:37:33 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf pdf 54.25 2024-06-07 09:16:11 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania platforma zakupowa.pdf pdf 69.81 2024-06-07 09:16:11 Public message

Announcements

2024-06-07 09:16 Samanta Badowiec Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].pdf

2024-06-05 11:37 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2024-05-27 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 584 483,00 zł
2024-05-22 09:41 Katarzyna Kuleczka UWAGA:
ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT,
odpowiedź na pytanie wraz z załącznikiem- geotechnika, zmiana ogłoszenia

pytanie i opowiedź w [...].pdf

zmiana ogłoszenia 10 [...].pdf

2022-16_dw541_geotec [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 829