Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ-091-33/24 Remont Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów EL/25 w Łodzi przy ul. Nowe Sady 15

Deadlines:
Published : 15-04-2024 11:32:00
Placing offers : 24-05-2024 15:00:00
Offers opening : 24-05-2024 15:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 42 672 12 41  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 300.45 2024-04-15 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego - Formularz cenowy.xlsx xlsx 11.63 2024-04-15 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Projekt umowy.pdf pdf 243.75 2024-04-15 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego - Istotne postanowienia.pdf pdf 340.66 2024-04-15 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego - oświadczenia.docx docx 36.64 2024-04-15 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego - oświadczenie RODO.docx docx 22.19 2024-04-15 11:32:00 Proceeding

Announcements

2024-05-15 11:36 Magdalena Kalisiewicz Dzień dobry,
Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 24 maja 2024 r. do godz. 15:00.
Z poważaniem,
Magdalena Kalisiewicz
2024-04-26 10:25 Magdalena Kalisiewicz Dzień dobry,

Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 17 maja 2024 r. do godz. 15:00.

Z poważaniem,
Magdalena Kalisiewicz

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Remont Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów EL/25 w Łodzi przy ul. Nowe Sady 15 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku 1a do zapytania ofertowego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3468 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (projekt umowy) (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (projekt umowy) (0)
4 Wymagane oświadczenia - Zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego Attachment required (0)
5 Wymagane oświadczenie - RODO - Zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego Attachment required (0)
6 Wymagane dokumenty - wyciąg z rejestru KRS lub CEIDG (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Attachment required (0)
7 Pozostałe dokumenty - umowa spółki cywilnej (w przypadku Oferentów związanych umową spółki cywilnej) (0)
8 Pozostałe dokumenty - pełnomocnictwo dla osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta (oryginał - lub kopia poświadczona notarialnie) (0)
9 Pozostałe dokumenty - oświadczenie o dokonaniu obowiązkowej wizji lokalnej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
10 Wymagane formularze - Formularz opisowo - cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 1b do zapytania ofertowego Attachment required (0)
11 Wiedza i doświadczenie - wykaz potwierdzający wiedzę i doświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego Attachment required (0)
12 Pozostałe dokumenty - Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług (0)
13 Pozostałe dokumenty - dowód wpłaty wadium (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 936